Atama Kikaida's Impressive Mustang Copy Collection All photos provided courtesy of Atama Kikaida of Japan.

El Maya Mustang Copy Guitar

ESP-Navigator Mustang Copy Guitar

Fernandes Mustang Copy Guitar

Fresher Mustang Copy Guitar

Gibbon Mustang Copy Guitar

Hisonus Mustang Copy Guitar

Tesico Mustang Copy Guitar

Thunder Mustang Copy Guitar

Watson Mustang Copy Guitar

Westminster Mustang Copy Guitar